ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Назва об’єкта: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (скорочено – АТ «УКРЕКСІМБАНК»).

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Одесі.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00032115

Ідентифікаційний код філії: 09805053

Місце знаходження юридичної особи:   вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150.

Місце знаходження об’єкта:   вул. Героїв Ізмаїлу, 66,  м. Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, 68609.

Код КАТОТТГ –  UA 51080030010072039

Директор: Єрмаков Сергій Олександрович тел. +380(44) 247-80-82,                                e-mail:bank@eximb.com

Директор філії: Ляшенко Станіслав Олексійович тел. (048) 746-67-71                         e-mail:bank@od.eximb.com

Відповідальний за екологію: Шокарев Ігор Станіславович

тел. (048841) 2-11-21

Вид економічної діяльності за КВЕД (основний):

  • 64.19 Інші види грошового посередництва

Виробнича структура об’єкту, зазначаються технологічні зв’язки, відомості про виробничу потужність. 

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Одесі здійснює операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення.

На проммайданчику виявлені наступні джерела утворення (технологічне обладнання) ЗР в атмосферу:

Джерело 0001 – Модульна котельна установка марки «ФЕГ-ВЕСТАЛ», яка складається з трьох модулів AF-105H в кожному по три котла. У якості палива використовується природний газ. Річна кількість палива складає – 14946 м3/рік (10,5 т/ рік). Потужність котельної установки 108 КВт, ККД=80%. Висота труби 3,0 м, діаметр 0,18 м. Час роботи котельного обладнання 4320 год/рік.

Забруднюючи речовини, які утворюються при спалюванні дизельного палива виводяться через трубу: Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; Оксид вуглецю;  Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), Вуглецю діоксид ( СО2, парниковий газ);  Метан (парниковій газ); Азоту (1) оксид ( N2О, парниковий газ )).

Джерело 0002 – Дизель-генератор марки Жон Дір JS 100S. У якості палива використовується дизельне паливо. Річна кількість палива складає – 482,22 л/рік (0,4 т/ рік). Потужність дизель-генератору 100 КВт, ККД=80%. Висота труби 16,0 м, діаметр 0,1 м. Час роботи дизель-генератору 50 год/рік.

Забруднюючи речовини, які утворюються при спалюванні дизельного палива виводяться через трубу: Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; Оксид вуглецю; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки;  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом (РМ10); Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом (РМ 2.5)  Вуглецю діоксид ( СО2, парниковий газ);  Метан (парниковій газ); Азоту (1) оксид ( N2О, парниковий газ )).

Джерело 0003, 0004 – бокси зберігання автотранспорту. Бокси знаходяться у окремому приміщенні банка та призначенні для зберігання автотранспорту (Шкода «Румстер» 1.8,). Джерелом викиду є в’їзд/виїзд автотранспорту із боксу. Виделення забруднюючих речовин здійснюється через  трубу (2 од.).

Забруднюючи речовини, які утворюються при роботі двигунів автотранспорту: Оксид вуглецю.

Основні технологічні процеси, пов’язані з виділенням забруднюючих речовин в атмосферу – Код 1.А.4 Мале спалювання та 1.А.3.b i-iv Викиди відпрацьованих газів дорожним транспортом.

Таблиця 13.1

№ з/пНайменування устаткування Потужність/ продуктивністьРобота обладнання год/рікНавантажен-ня обладнання %Термін введення в експлуата-ціюНормативний строк амортизації
1.Дизель-генератор марки Жон Дір JS 100S 100 кВт50502000Нормативний строк амортизації не встановлен
2.Модульна котельна установка марки «ФЕГ-ВЕСТАЛ», яка складається з трьох модулів AF-105H 108 кВт43201002000Нормативний строк амортизації не встановлен

Таблиця 13.2.

Вид паливаРічне  використання,  Вміст сірки %Вміст золи %Калорійність, Ккал/кгНапрямок використання
Технологічні потреби  Транспорт (внутрішній)  Вироблення електроенергії, кВт год/рікВироблення пари та тепла, Гкал/рік
ВсьогоНа власні потребиІншеВсьогоНа власні потребиІнше
12345678910111213
Дизельне паливо, л482,220,20,01850482,2250005000
Природний газ м3149467606,2796,279

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 13.3.

№ п/пЗабруднююча речовинаФактичний обсяг викидів (т/рік)Потенційний обсяг викидів (т/рік)Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
КодНайменування
1.03000Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)  0,000040,000043,0
03001Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 10)    0,000060,000061,0
03002Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5)  0,000010,000010,5
2.04000Сполуки азоту0,04210,04211,0
 04001  Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту  0,0420,0421,5
 04002Азоту (1) оксид ((N2О)  0,000090,000090,1
3.05000Сіркоорганічні сполуки0,00140,00142,0
 05001  Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки0,00140,00140,5
4.06000Оксид вуглецю0,1280,1281,5
5.07000Вуглецю діоксид29,40129,401500
6.12000Метан0,000550,0005510
7.01000Метали та їх сполуки4,0Е-84,0Е-8
 01007Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)4,0Е-84,0Е-80,0003
  Усього по підприємству29,573129,5731
Найбільш поширені забруднюючі речовини
1.04001  Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту  0,0420,0421,5
2.05001  Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки  0,00140,00140,5
3.06000Оксид вуглецю0,1280,1281,5
4.03000Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)  0,000040,000043,0
03001Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 10)  0,000060,000061,0
03002Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5)  0,000010,000010,5
  Усього0,1710,171 
Небезпечні забруднюючі речовини
01007Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)  4,0Е-84,0Е-80,0003
  Усього4,0Е-84,0Е-8 
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта
1.12000Метан  0,000550,0005510
  Усього0,000550,00055
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)
1.04002Азоту (1) оксид ((N2О)  0,000090,000090,1
2.07000Вуглецю діоксид  29,40129,401500
  Усього29,401129,4011 

На підставі таблиці 13.3. зроблені наступні висновки: потенційні обсяги викидів не перевищують порогових значень потенційних викидів.

Отже, Філія акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» в м.Одесі відноситься до об’єктів третьої групи по ступені впливу на забруднення атмосферного повітря й не підлягає постановці на державний облік.

Таблиця 13.4. Характеристика газоочисного обладнання

№  дж.Найменування ГОУЗабруднюючи речовини, за якими проводиться газоочисткаСтупень очищення %Назва та тип установки очистки газу  На вході в ГОУНа виході з ГОУСтупінь очищення газу, %
CASN/ CASКодНайменуван-няОб’ємна витрата газопилового потоку, м3Масова концентрація, мг/м3Масова витрата, г/сОб’ємна витрата газопилового потоку, м3Масова концентрація, мг/м3Масова витрата, г/с

Газоочисне обладнання відсутнє.

Таблиця 13.5. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовинаПотенційний викид забруднюючої речовини, тонн
коднайменування
123
01000Метали та їх сполуки4,0Е-8
01007Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)4,0Е-8
03000Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)0,00004
03001Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 10)0,00006
03002Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5)0,00001
04000Сполуки азоту0,0421
04001  Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту0,042
04002Азоту (1) оксид ((N2О)0,00009
05000Сіркоорганічні сполуки0,0014
05001  Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки0,0014
06000Оксид вуглецю0,128
07000Вуглецю діоксид29,401
12000Метан0,00055
   Усього для підприємства:  29,5731

Таблиця 13.6. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

  1. Енергетика. 1.А.4 Мале спалювання
Забруднююча речовинаПотенційний викид забруднюючої речовини, тонн
коднайменування
123
01000Метали та їх сполуки4,0Е-8
01007Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)4,0Е-8
03000Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)0,00004
03001Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 10)0,00006
03002Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5)0,00001
04000Сполуки азоту0,0421
04001  Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту0,042
04002Азоту (1) оксид ((N2О)0,00009
05000Сіркоорганічні сполуки0,0014
05001  Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки0,0014
06000Оксид вуглецю0,12
07000Вуглецю діоксид29,401
12000Метан0,00055
   Усього для підприємства:  29,453

Таблиця 13.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

  1. Енергетика. 1.А.3.b iiv Викиди відпрацьованих газів дорожним транспортом
Забруднююча речовинаПотенційний викид забруднюючої речовини, тонн
коднайменування
123
06000Оксид вуглецю0,0078
   Усього для підприємства:  0,0078

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих

речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№ 0001– Котел газовий модульний (із трьох модулій AF-105H – в кожному по три котла), 108 кВт

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства (мг/м3), встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

– Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,004            

– Оксид вуглецю – 0,0019

№ 0002– Дизель-генератор Жон Дір JS, 100 кВт

 Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовиниГранично – допустимий викид згідно законодавства, мг/м3Затверджений гранично – допустимий викид, мг/м3Термін досягнення затвердженого значення
1234
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом150,0150,0з  2024р.

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства (мг/м3), встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

– Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0073            

– Оксид вуглецю – 0,033

– Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки –  0,0046.                    

Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми  2 – ТП (повітря).

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Законі України «Про охорону атмосферного повітря».

          1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент, робота котлів згідно з режимних карт) та використовувати сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ і т. п., з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

          1.2) До обладнання та  споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3)До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Не встановлюються.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених ормативів викидів

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися  організаціями, які мають у своєму складі вимірювальну  лабораторію.

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватися вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність  викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати  граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям і повинні ґрунтуватися на величинах об’єму газів, приведених до наступних нормальних умов:

             – Газоподібні продукти згорання: температура: 273 До; тиск – 101,3 кПа для сухого газу; 3% кисню для газоподібного палива, 15% кисню для газових турбін і дизельних двигунів.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Не встановлюються.

Дозволені обсяги залпових викидів

Не встановлюються.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

–  будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;

– будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об’єктів першої групи)

Умова не встановлюється.               

2) Заходи щодо скорочення викидів

Умова не встановлюється.

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

Не встановлюються.

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об’єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)

Не встановлюються.                                                                                                       

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

Не встановлюються