ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Планована діяльність Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» планує діяльність – Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти» (далі – ГСХ р. Дунай – Чорне море). Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти» по суті є поетапним збільшенням глибин шляхом днопоглиблення існуючих та діючих об’єктів глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море. Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море передбачається шляхом проведення гідротехнічних та днопоглиблювальних робіт з виділенням трьох пускових комплексів (ПК): ПК І – забезпечення фактично досягнутих параметрів ГСХ р. Дунай – Чорне море; ПК ІІ – забезпечення проходження розрахункового судна з осадкою 5,0 м; ПК ІІІ – забезпечення проходження розрахункового судна з осадкою 7,2 м. Планована діяльність проводиться по трасі суднового ходу р. Дунай – Чорне море що складається з таких об’єктів та ділянок: морська частина: морський підхідний канал; огороджувальна дамба морського підхідного каналу; морський підводний відвал ґрунтів днопоглиблення; річкова частина: ділянка море – Вилкове (1,5 – 20,5 км) – проходить по рукавам Бистрий та Старостамбульский; ділянка Вилкове – Ізмаїльський Чатал (20,5 -116 км) – проходить по Кілійському рукаву; ділянка Ізмаїльський Чатал – Рені (116,0-170,36 км) – проходить по р. Дунай вздовж державного кордону України; до об’єктів річкової частини належать також річкові та берегові відвали ґрунтів днопоглиблення. Суб’єкт господарювання Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ»___________________________________________________________ . (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної ______________________________ код ЄДРПОУ 38728507_________________________________ . особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) ______________ Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27_____________________ ,
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця __________________ контактний номер телефону: +38 0512 500-901____________________________ . (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035, телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. Контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду (будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду), що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України._________________________________ . (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу) Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період__________________ . (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки.
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035, телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. Контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035, телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. Контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками. Повідомлення про плановану діяльність. Відомості щодо інформування про плановану діяльність через ЗМІ.
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними. ДП «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27. Контактна особа – Заступник начальника                                          відділу                               організації               виробництва філія “Дельта-лоцман” ДП “Адміністрація морських портів України” Шевченко І. А., з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 15.00 (телефон: (+380512501173), з моменту опублікування оголошення у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля ДП «Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДИПРОЕКТ» за адресою: 65058, м. Одеса, пр-т Шевченка, 12, контактні особи -, понеділок, середа, п’ятниця з 09.00 до 15.00 (телефон (048) 729-82-09); завідувач лабораторією гідравлічних досліджень і портових акваторій Калініченко В.І., з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 15.00, (телефон (+30674876503), з моменту опублікування оголошення у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля___________________________________________________________________________ . (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)