ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звітуз оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність передбачає експлуатацію резервуарного парку нафтопродуктів загальним об’ємом 12 000 куб.м. Здійснюватиметься введення в експлуатацію резервуару обсягом 3000 куб.м. для приймання, зберігання та перевантаження світлих нафтопродуктів (дизпаливо). Існуючий резервуарний парк експлуатує 9000 куб.м, що включає 2 резервуари по 3000 куб.м, 1-резервуар на 2000 куб.м, 1-резервуар на 1000 куб.м., за адресою, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Придунайська (колишня назва вул. Нахімова), 296-а.

Проектований річний вантажообіг нафтопродуктів (дизпаливо, паливо для реактивних двигунів, бензин автомобільний, нафта, мазут, масла базові) по підприємству складає 1570 тис. тонн на рік. Середньодобова кількість розвантаження залізничних вагонів – 48 вагонів. Відвантаження нафтопродуктів зі складу на танкери та нафтоналивні баржі здійснюється у навігаційний період (365 діб) існуючого причалу обладнаного двома технологічними площадками № 1 та № 2. Розрахункова кількість суднозаходів близько 100 суден на рік в залежності від їх вантажопідйомності.

Провадження планованої діяльності передбачається у межах орендованих земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5110600000:01:048:0057 площею 6.6147.га; 5110600000:01:048:0058 площею 3.2824 га; 5122086300:01:002:0014 площею 1.7746 га. Загальна площа орендованих земельних ділянок становить – 11.6717 га. Землі мають відповідне цільове призначення для розміщення та експлуатації складів нафтопродуктів.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» Код ЄДРПОУ 32432896

Юридична адреса: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 20, офіс 11. Контактний номер телефону: +38067-483-54-88, електронна пошта: secretary@triton.net.ua.

Адреса об’єкту: Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Придунайська (колишня назва вул. Нахімова), 296-а.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної Державної адміністрації. Поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83; контактна особа – Шевченко Наталя Ігорівна – Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи, тел. (048)728-35-05; е-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шіпці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання (перші) відбудуться: 31.08.2023 р. 1300год. в режимі відеоконференції з використанням платформи Webex. Посилання для підключення: https://meet90.webex.com/meet90/j.php?MTID=m6fccbdb07f8b7b13cd5c3fd0ce2c0f37 Код доступу: 2552 888 0734 Пароль: a44YiNrWru2 Приєднатися за допомогою відеосистеми Набираєте 25528880734@meet90.webex.com Також можна набрати 173.243.2.68 та ввести код доступу. Пароль наради для відеосистеми: 24494679 Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачаються
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної Державної адміністрації. Поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83; контактна особа – Шевченко Наталя Ігорівна – Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи, тел. (048)728-35-05; е-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної Державної адміністрації. Поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83; контактна особа – Шевченко Наталя Ігорівна – Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи, тел. (048)728-35-05; е-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 722 аркушах.

__________________________________________________________________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. У приміщенні Виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, за адресою 68600, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Незалежності, 62. Контактний телефон: +380484120036, з 9.00-17.00 крім вихідних з моменту оприлюднення в реєстрі ОВД.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}