Оголошення про початок громадського обговорення звітуз оцінки впливу на довкілля.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Планована діяльність Планована діяльність – здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання зернових, бобових, олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт- імпорт. Основні технологічні рішення Планованою діяльністю передбачено здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання зернових, бобових, олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт-імпорт. Перевантаження планується здійснювати за наступними технологічними схемами: елеватор – вузол відвантаження зерна на судно – трюм;елеватор – вузол відвантаження зерна на судно – конвеєр – трюм;елеватор – самопливні труби – вагон;елеватор – самопливна труба – пересувний конвеєр – автотранспорт;елеватор – зернокидач – контейнер;вагон – станція розвантаження вагонів 1 – елеватор;вагон – станція розвантаження вагонів 2 – елеватор;вагон – розвантажувач вагонний – конвеєр – бункер – станція розвантаження вагонів 1 – елеватор; автотранспорт – станція розвантаження автомашин – елеватор;судно – плавкран – судно;судно – плавкран – елеватор. Виробничі потужності знаходяться у власності ТОВ «МЕРІТАЙМ ВЕЙ», згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, номер відомостей про речове право №50032013 від 10.04.2023 року. Подальшу експлуатацію об’єкта планованої діяльності, в тому числі обробку суден біля причалу №3 буде здійснювати ТОВ «САН ЛОГІСТИК» на підставі договору оренди нерухомого майна №04-11 від 11.04.2023р. та інших дозвільних документів, передбачених чинним законодавством. Зернові, бобові та олійні культури, продукти їх переробки на територію підприємства доставляються ж/д вагонами та автотранспортом або судном. Ж/д вагони місткістю 60 т,
автотранспорт 20 т. Перевантаження вагонів відбувається самопливом потужністю 60 т/год. Час перевантаження 1 год./цикл (1 вагон). Перевантаження автотранспорту відбувається за допомогою пристрою для перевантаження у приймальний пункт – 5 завальних ям. Час перевантаження 5 хв./цикл (1 машина). Потужність перевантаження – 200 т/год. Одночасно перевантажується 3 машини. Місця перевантаження вантажів забезпечені ГОУ- типу ЦОЛ. Далі по закритих та відкритих транспортерах культури потрапляють у склади тимчасового зберігання – СК1, СК2, СК3 (силоси закритого типу). Місця перевантаження забезпечені ГОУ- типу БЦШ. За потреби зернові, бобові та олійні культури очищуються у сепараторах очисних АБР – 75 – 2 од., та досушуються у зерносушарках ДСП-32-ОТ – 2 од. Сепаратори забезпечені ГОУ- ЦОЛ. Після очищення та сушки культури повертаються до складів. Палива, яке використовується для роботи зерносушарок – пічне. Максимальна потужність транспортерів 200 т/годину. Після тимчасового зберігання у складах, культури та продукти їх переробки відправляються замовнику ж/д вагонами, автотранспортом або судном. Суб’єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРІТАЙМ ВЕЙ», код ЄДРПОУ 40999130 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 6, тел. 094-996-91-13, (048) 771-51-13________________ місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону) Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (зазначити найменування органу, поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@od.gov.ua, тел. (048) 728-34-58; контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА______________________________________________ місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Відповідно до законодавства, рішеннями про провадження планованої діяльності будуть: висновок з оцінки впливу на довкілля, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видаються Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Громадські слухання (перші) відбудуться 18 січня 2024 року об 11-00 в режимі відеоконференції з використанням платформи Webex. Посилання для підключення: Посилання на нараду: ййр8://тее1;90^еЬех.сот/тее1;90/грйр?МТЮ=т51011ЭЬ43а3е324824аЬ48еГаа9с9Ь462 Номер наради: 2556 580 3485 Пароль наради: ЕаУШ144йМ3 Приєднання за допомогою відеосистеми або додатку: Набір 25565803485@тееї;90^еЬех.сот Також можна набрати 173.243.2.68 та ввести номер наради. Пароль наради для відеосистеми 32883343 Приєднатися по телефону Використовувати тільки передачу голосу по ІР (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Громадські слухання (другі) відбудуться (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (зазначити найменування органу, поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, есо1оа@ой.аоу.иа, тел. (048) 728-34-58; контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (зазначити найменування органу, поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, есо1оа@ой.аоу.иа, тел. (048) 728-34-58; контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА__________________________________________________ місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 390 аркушах
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними Ізмаїльська міська рада 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. пр-т Незалежності, 62, з 25 грудня 2023 року ТОВ «МЕРІТАЙМ ВЕЙ», 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 6, з 25 грудня 2023 року (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)