Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди МПП «АГРЕК»

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРЕК» (МПП «АГРЕК», код ЄДРПОУ – 21016028, юридична адреса: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Бугаївська, 60. Адреса місцезнаходження обʼєкту: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,   Аеродромне шосе, 4. Тел. +38(048) 732-11-29, email: evroagrek@ukr.net) спеціалізується на виробництві асфальтобетонних сумішей різних типів продуктивністю 12 тис.т/рік. Має на меті отримати дозвіл на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря обʼєкту є: склад інертних матеріалів, АЗУ Д-117-2К та Д-597, котли АОГВ 23 – 2 од., зварювальні апарати, заточувальний, токарний верстати. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР) (у т/рік): залізо – 0,005, манган – 0,0004, ртуть – 0,0000006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 6,161, оксиди азоту NО2 – 0,346, азоту (І) оксид N2O – 0,0006, оксид вуглецю – 0,474, вуглецю діоксид – 346,519, фенол – 0,006, формальдегід – 0,007, вуглеводні насичені С12-С19 – 2,087, метан- 0,006, всього – 355,612.

Об’єкт відноситься до другої групи в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

 Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі та за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень концентрацій ЗР акредитованою лабораторією на межі санітарно-захисної зони, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі – ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.  Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об’єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, genotdel@od.gov.ua