ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» 00463119

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 68602, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул. Придунайська, будинок 232

                         (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  • Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСЕРВІІС» має намір провадження планової діяльності щодо нового будівництва під’їзної залізної колії при станції Ізмаїл регіональної філії «»одеська залізниця АТ «Укрзалізниця» (далі – Проект будівництва) до вантажно-розвантажувального Терміналу ПРАТ  «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС». Проектом будівництва передбачено виконання будівельних робіт у дві черги (тривалість – 8 місяців, з урахуванням підготовчого періоду – 8,0 місяців). Заплановано будівництво: – поздовжнього профілю ділянки колії СІІ; – з’єднувальної колії № 1, що примикає до станції колії СІІ, для подачі складів навантажених вагонів зв станції Ізмаїл; – вантажних колій № 2, № 3 на причалі з влаштуванням вагонних ваг на коліях № 2 та № 3; – поздовжніх профілів колії № 1-№3; – електропостачання вагонних ваг та освітлення залізничних колій. Друга черга Перший пусковий комплекс ( тривалістю 8 місяців з урахуванням підготовчого періоду – 8,0 місяців) Заплпновано будівництво: – станції розвантаження вагонів (далі – СРВ) на коліях № 7, №8, №9 з влаштуванням вагонних ваг на коліях № 7, № 8, та № 9; – повздовжніх профілів колій N°7- №9;  – повздовжнього профілю №2, з урахуванням відкоригованої документації; – електропостачання вагонних ваг та освітлення залізничних колій.   Другий пусковий комплекс (тривалість – 4 місяця, з урахуванням підготовчого періоду – 4,0 місяця) Заплановано будівництво: – трьох вантажних колій №4-№6 з влаштуванням вагонних ваг на колії N5; – повздовжніх профілів колій №4-№6; – електропостачання вагонних ваг та освітлення залізничних колій. Будівництво залізничних колій, СРВ, буде проводитися за стандартними технологічними схемами, які Технічних альтернатив не мають. Ділянка будівництва залізничної під’їзної колії розміщується на території ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСЕРВІС» в межах вхідної горловини станції Ізмаїл-Порт. З правої сторони ділянки будівництва знаходиться русло існуючого водоводу, призначеного для пропуску паводкових, дощових стічних вод через водопропускну трубу під головною колією огорожі ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Майданчик будівництва залізничної під’їзної колії характеризується складними, неоднорідними по площі та глибині, слабкими водонасиченими піщано-глинистими та мулистими ґрунтами. Спосіб влаштування водопропускної труби на таких ґрунтах підпадає під Технічну альтернативу 1, Технічну альтернативу 2,

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива 1, Будівництво безфундаментної водопропускної труби на щебенево- піщаній подушці мінімальною товщиною з армуванням геосинтетичними матеріалами. Водопропускна труба розміщується під земляним полотном проектуємої під’їзної колії.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2. Будівництво водопропускної труби на фундаменті під земляним полотном проектуємої під’їзної колії. Технічна альтернатива 1 відрізняється від Технічної альтернативи 2 наступним: врахуванням архітектурної складової у межах міста Ізмаїл; – швидкістю збирання водопропускної труби, що значно скорочує строк будівництва, відсутністю необхідності додаткової ізоляції, захисту конструкцій під час зворотної засипки за рахунок виготовлення труби із спірально-гофрового металу типа Неlсоr.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл вулиця Придунайська, 232

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Ізмаїльська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл вулиця Придунайська, 232.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Нове будівництво під’їзної залізничної колії ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» при станції «Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця» AT «Укрзалізниця» заплановано розмістити на території Ізмаїльської територіальної громади за фактичною адресою: Україна, 68602, Одеська область, Ізмаїльський район, Ізмаїльська територіальна громада, місто Ізмаїл, вул. Придунайська, 232. Будівництво вантажних колій, вантажно-розвантажувального Терміналу буде проводитися на земельній ділянці, яка належить ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС», будівництво з’єднувальної, під’їзної колії – на земельних ділянках, що належать місту Ізмаїл, Державному підприємству «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Одеська обл, Ізмаїльський р-н Ізмаїл вулиця Придунайська, 232.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2, Не розглядається у зв’язку з відповідністю земельної ділянки розміщення об’єктів будівництва вимогам діючої містобудівної документації, існуючої ув’язки з об’єктами транспортної інфраструктури.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» заплановано будівництво під’їзних колій, вантажно- розвантажувального Терміналу для розвитку портової інфраструктури, що дозволить підприємству перетворитися у багатопрофільний порт. Процеси будівництва під’їзної, вантажних колій, встановлення ваг, СРВ будуть здійснюватися з використанням високоефективного обладнання передових європейських виробників. При виконанні будівельних робіт буде задіяне 26 чол. (перша черга), 56 чол. (друга черга), експлуатації – порядку ЗО чол. Використання залізничного транспорту замість автомобільного забезпечить зростання обсягів перевезень, підвищення швидкості руху, продуктивності доставки вантажів, поліпшення екологічної обстановки на вулицях міста Ізмаїл за рахунок зменшення потоку автотранспорту, упорядкування його руху, скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при роботі двигунів внутрішнього згоряння. Впровадження природоохоронних заходів при будівництві об’єктів забезпечуватиме допустимий рівень впливу господарської діяльності на довкілля, умови життя, здоров’я населення м, Ізмаїл,

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Характер будівництва – Нове будівництво; Тривалість експлуатації – 30 років; Повна довжина колії, км: І черга 0,71; II черга; перший пусковий комплекс – 0,86; другий пусковий комплекс – 1,09; Кількість скидальних стрілок, од. – 1; Кількість водопропускних труб, од. : І черга – 1; Ваги, од.: І черга – 2; II черга: перший пусковий комплекс – 3; другий пусковий комплекс – 1; Тривалість будівництва, міс.: І черга – 8; II черга: перший пусковий комплекс – 8; другий пусковий комплекс – 4; середня чисельність робітників, чол; І черга – 26; II черга: перший пусковий комплекс – 30; другий пусковий комплекс – 26.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи №1 • Екологічні обмеження » • Дотримання мас викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, утримання у чистоті території шляхом щоденного прибирання сміття, плям пального. Зберігання відходів у спеціальній тарі на території з твердим покриттям. • Санітарно-епідеміологічні обмеження     • Дотримання рівней акустичного впливу згідно нормативів, наведених у ДБН В.1,1-31 ;2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ Н.Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і територіях», рівнів електромагнітних випромінювань згідно ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і привила захисту населення від електромагнітних випромінювань», ДСН 476-02 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Концентрації забруднюючих речовин на межі підприємства не повинні перевищувати ГДК (ОБРВ) для повітря населених місць. • Охорона праці • Дотримання вимог, викладених у ДБН А.3.2.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»; ДСТУ БА.3.2-13:2011 «Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги». • Пожежна безпека • Дотримання вимог, викладених в НАПБА.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єкта будівництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека. Загальні положення».

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2 Такі ж, як при Технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання містобудівних умов та обмежень,

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 Проектом будівництва передбачено планування території шляхом: раціонального розташування транспортних та інженерних мереж; функціонального зонування території з урахуванням технологічних зв’язків, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. Вертикальне планування території розроблено з урахуванням висотних відміток головки рейки під’їзної залізничної колії, навколишньої території, забезпечення водовідводу з максимальним збереженням існуючого рельєфу та мінімального обсягу виконання земляних робіт. Збір атмосферних опадів з території майданчика будівництва нових повздовжніх профілів залізничної колії забезпечується за допомогою поперечних поздовжених ухилів земляного полотна. Його конструкція прийнята відповідно вимог ДБН В.2.3-19:2018 «Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм». Тип земельного полотна (виїмка, насип) приймається індивідуально кожному поперечному профілю.

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається. Технічна альтернатива №1 – оптимальний варіант для вирішення потреб виробничої діяльності підприємства

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання містобудівних умов та обмежень

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 Будівництво залізничних колій, повздовжніх профілів колій, СРВ надає певний вплив на атмосферне повітря, ґрунт, земельні ресурси. Вплив на мікроклімат, геологічне, техногенне середовище, рослинний, тваринний світ, поверхневий шар води річки Дунай не прогнозується. Вплив на соціальне середовище позитивний. Діяльність, з будівництва наведених об’єктів супроводжується утворенням небезпечних відходів та відходів, що не є небезпечними, викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, робота будівельного обладнання надає певне шумове навантаження за межами підприємства

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2 Такі ж, як при Технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 Будівництво залізничних колій до вантажно- розвантажувального Терміналу повздовжних профілів, СРВ надає певний вплив на атмосферне повітря, шумове навантаження на території підприємства

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

  • 10 Інформаційні проекти Інформаційні проекти: облаштування індустріальних парків;  будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок,- будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;”
  1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

            У відповідності з вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». В нормативному документі планується для будівництва під’їзної колії Терміналом провести розрахунки: – обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві під’їзних колій, вантажно- розвантажувального Терміналу; – обсягів утворення відходів небезпечних та відходів, що не є небезпечними; – рівнів акустичного, вібраційного тиску; – рівнів не канцерогенного ризику на здоров’я персоналу підприємства, населення в районі розташування ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДОСЕРВІС»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

 Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 65107, Україна м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@od.gov.ua, (048) 728-35-05, Відділ оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального використання природних ресурсів

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 824 від 14.09.2020}