ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГАЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА” 32432896

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 68603, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул. Придунайська, будинок 296-А 380682922065

                         (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 • Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльності передбачається здійснення ТОВ «АГАЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА» операцій з перевантаження зріджених вуглеводневих газів в режимі імпорт.

Технічна альтернатива 1.

Перевантаження планується здійснювати за наступними технічними схемами: – судно-газовоз (морське судно, яке доставляє вантаж до порту) – судовий компресор (насос) – судовий маніфольд – гнучкий рукав – маніфольд баржі – танки баржі (склад); – судно-газовоз (морське судно, яке доставляє вантаж до порту) –  судовий компресор (насос) – судовий маніфольд – гнучкий рукав – автогазовоз (залізнична цистерна) прямий варіант; ранки баржі компресор (насос) баржі – гнучкий рукав – автогазовоз (залізнична цистерна). Опис технічного процесу Навантаження цистерн: при навантаженні цистерн підйомом вантажного шланга на цистерну проводиться за допомогою крана або іншого підйомного пристрою. – після виконання вищевказаної операції, робітник, який знаходиться на цистерні, дає команду на початок навантаження; – у міру заповнення цистерни, за командою робітника, що знаходиться на цистерні, вершник внизу регулює подачу вантажу за допомогою клінкеру, щоб уникнути переливу. До початку наливу ЗВГ у цистерни автогазавозу (залізнична цистерна) обслуговуючий персонал повинен виконати такі підготовчі роботи: – закріпити автогазовоз (залізничну цистерну) спеціальними черевиками або черевиками з металу, що не  іскриться; – переконатися у справності та надійності гнучких шлангів для наливу ЗВГ у цистерни автогазовозу (залізнична цистерна); – зазамлити цистерну автогазовозу (залізнична цистерна); – підключити рукави парової, рідкої фаз до маніфольду баржі. Судно операція Перед початком навантаження (вивантаження) судна між судном і берегом повинна бути встановлена, а під час вантажних операцій підтримуватися постійний зв’язок. При відключенні зв’язку вантажні роботи повинні бути зупинені. Суднова операція виконується оператором товарним та оператором під керівництвом начальника зміни. Швартування судна до причалу здійснюється робітником – матросом під керівництвом начальника зміни. Перед подачею шлангів корпусу суден повинні бути заземлені (суд, екіпаж, робочий матрос), забороняється швартування інших суден до танкерів (судів), що знаходяться під вантажними операціями. Перед початком навантаження (вивантаження) необхідно підꞌєднати вантажний шланг (оператор, робочий матрос) до приємного фланця суднової вантажної системи. За вказівкою начальника зміни оператор товарний здійснює відкриття колійної арматурні берегових трубопроводів. Прийом і обробка барж і танкерів здійснюється з існуючого причалу, обладнаного двома технологічними площадками, з таким розрахунком, що до кожного ж них міг причалити танкер або баржа під завантаження. Для операцій зливу-наливу передбачено використання гнучких гумовотканинних або метало рукавів, які розраховані на відповідний тиск в системі. Виробника потужність перевантаження зріджених вуглеводневих газів складає 2400 т/добу, та 100 т/годину. Виробничі потужності знаходяться у власності фірми «Трайтон Петрол Лімітед С.А.», згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 356 від 26.03.2012 року. Подальшу експлуатацію об’єкта планової діяльності, в тому числі обробку суден біля причалу буде здійснювати ТОВ «АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА» на підставі договору № 07/2019 від 01.07.20219 р. та інших дозвільних документів, передбачених чинним законодавством. Між ТОВ «АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА» (Агент) та Фірмою «Трайтон Петрол Лімітед С.А.» (Принципал) укладено Договір № 07/2019 від 01.07.2019 р. згідно до якого, Принципал доручив, а Агент взяв на себе зобов’язання від імені, за рахунок та в інтересах Принципала забезпечити та контролювати в ході експлуатації Паливного перевантажувального терміналу, що знаходиться за адресою: Україна,  м. Ізмаїл, вул. Придунайська, будинок 296А, що належить Принципалу на праві власності: організацію та здійснення перевезень, перевалки, відвантаження, належного документального оформлення, експедирування паливних вантажів.

Технічна альтернатива 2.

Плановою діяльністю передбачено влаштування 2 наземних резервуарів накопичення ЗВГ обладнаних насосами, зливно-наливної залізничної естакади на 8 постів та пункту заправки автотранспорту на 2 пости.

 • Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл вул. Придунайська, 269 А

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Ізмаїльська міська громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл вул. Придунайська, 296 А.

Підприємство розташоване на лівому березі 86-го км Килійського гирла р. Дунай, в 7 км нижче за течією від основних причальних споруд морського порту Ізмаїл і в 1 км вище за течією від розташованого на 85 му кілометрі за течією річки ділянки «85—й км» Ізмаїльського МТП. Місцем провадження планової діяльності є територія підприємства за адресою: 68603, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 269 А та територія причалу «Трайтон Петрол Лімітед С.А.»   Підприємство здійснює свою діяльність на трьох земельних ділянках загальною площею 11,6717 га, з яких: – земельна ділянка за кадастровим номером 51106000:01:048:0057 площею 6.6147 га, з цільовим призначенням 1.11.6 іншої комерційної діяльності, вид використання – для розміщення та експлуатації складу нафтопродуктів (водно-залізничного та перевально-розподільчого); – земельна ділянка за кадастровим номером 5110600000:01:048:0058 площею 3.2824 га з цільовим призначенням 1.11.6 іншої комерційної діяльності, вид використання – для розміщення та експлуатації складу нафтопродуктів (водно-залізничного та перевально-розподільчого); – земельну ділянку за кадастровим номером 5122086300:01:002:0014 площею 1.7746 га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – розміщення складів нафтопродуктів. З північного заходу до території підприємства безпосередньо примикає територія ТОВ «НЬЮЕНЕРДЖІ». Східніше об’єкту на мінімальній відстані 35 м від мережі об’єкту проходить вулиця Придунайська (колишня назва вул. Нахімова) м. Ізмаїл, за якою на схід від об’єкту знаходяться сільгоспугіддя. На відстані 340 м на схід від підприємства за вулицею Придунайська (колишня назва вул. Нахімова) розташовується садівничий кооператив «Консервник». В північно-східному напрямку знаходиться Управління пожежної охорони МНС України, пожежно-рятувальний підрозділ 3 державного пожежно-рятувально загону ДСНС України в Одеській області – ДПРЧ-21. Найближча житлова забудова від територіїїі підприємства знаходиться на відстані 300 м у північному напрямку.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл .

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, так як місцем провадження планової діяльності є місце розташування виробничих потужностей підприємства. Місця провадження планової діяльності знаходиться на визначених і спланованих земельних ділянках, які утворюються собою єдиний виробничий майданчик підприємства

 • Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планова діяльність спрямована на розвиток підприємства, ефективне використання його виробничих потужностей, позитивно вплине на розвиток порту в цілому, дасть змогу збільшити податкові надходження до бюджетів різних рівнів за рахунок сплати податків, забезпечити частину працюючого населення робочими місцями. Виробничі процеси виконуються з використанням енерго-, ресурсозберігаючих технологій, високоефективного обладнання. Впровадження природоохоронних заходів у перевантажувальних заходів у перевантажувальні процеси забезпечуватиме доступний рівень впливу господарської діяльності на довкілля, умови життя, здоров’я населення м. Ізмаїл. Експлуатація об’єкта не суперечить функціональному зонуванню прилеглої території та не пов’язана з генерацією будь-яких специфічних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршення умов проживання населення.

 • Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Виробнича потужність підприємства складає: Річні обсяги перевантаження вантажів: – бутану – 250 000 т/рік; – пропану – 250 000 т/рік; – пропан-бутанової суміші – 25 000 т/рік. Централізоване водопостачання та водовідведення підприємства здійснюється відповідно договору № 780 від 29.10.2020 року з КП «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». Електропостачання здійснюється згідно договору № 04-02/2022 від 07 лютого 2022 року з ТОВ «ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД» про постачання електричної енергії споживачу. Для безперебійної роботи підприємства, на час аварійної ситуації пов’язаної з вимкненням електроенергії, використовується дизель-генератор АСДА-200-Т/400-ЗР. Планований штат працівників підприємства становить – 49 чол. Режим роботи підприємства – цілорічний, з цілодобовим режимом роботи.

 • Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства, діючих нормативних документів, стандартів, інструкцій, з урахуванням містобудівних умов та обмежень та дотриманням умов іншої документації дозвільного характеру: – щодо атмосферного повітря – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони об’єкта планової діяльності. Дотримання «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 19.06.96 р. № 173; – щодо ґрунту – відсутність невідворотного пливу, дотримання законодавства щодо управління відходами, захист земель від забруднення відходами планової діяльності; – щодо поверхневих вод – відсутність негативного впливу, дотримання умов господарсько-питного використання; – щодо підземних вод – відсутність негативного впливу; – щодо акустичного впливу – не перевищення допустимих рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для  технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.

 • Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, відповідно до чинного законодавства, з метою охорони, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2 еколого-інженерна підтримка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1

щодо територіальної альтернативи 1.

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 • Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

На стадії експлуатації: – на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів автомобільного та залізничного транспорту; викиди при здійсненні господарської діяльності (стаціонарні джерела викидів); – на водне середовище – збільшення показників водоспоживання та водовідведення; – утворення відходів – для всіх відходів, що утворюються в процесі господарської діяльності, організовані місця їх зберігання. По мірі накопичення, відходи будуть передаватися спеціалізованим підприємствам з метою подальшого управління ними, відповідно до укладених договорів та згідно вимог чинного законодавства; – шумовий вплив – під час експлуатації транспортних засобів, механізмів та устаткування; – рослинний та тваринний світ – негативний вплив відсутній; – клімат і мікроклімат – негативна дія не очікується; – соціальне середовище – забезпечення населення робочими місцями, пожвавлення економічної ситуації у регіоні; – техногенне середовище – негативний вплив можливий лише у випадку аварійної ситуації, проте є малоймовірним; – на ґрунти – негативна дія відсутня.

щодо технічної альтернативи 2.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля є аналогічними як для планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1.

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 • Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

14 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України”

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включно із достатньою деталізацією такі планові показники: – опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності; – опис поточного стану та факторів довкілля; – оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, рослинний та тваринний світ, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище; – опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів; – зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@od.gov.ua, (048) 728-34-58, контактна особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 824 від 14.09.2020}